Referencie

Pružný výrobný systém (PVS)

PVS sa skladá zo 6 postov zobrazených na obrázku a popísaných nižšie. Úlohou PVS je podľa objednávky vyskladať farebný obrazec z 25 farebných kociek. Kamerový systém pomocou aplikácie rozpoznávania obrazov kontroluje správnosť vyskladaného obrazca. Informačný systém zbiera a vyhodnocuje objednávky, určuje plán výroby, umožňuje sledovanie skladov a analýzu PVS. Operátor má možnosť kontrolovať a ovládať [...]

Referencie Read more

Kontinuálne meranie, hrúbky, šírky a profilu brám

Princíp merania šírky je založený na synchrónnom meraní vzdialenosti od dvoch proti sebe nastavených snímačoch. Ako meracia metóda sa využíva triangulácia. Pre meranie šírky a profilu bramy pomocou laseru bol navrhnutý merací systém, ktorý sa skladá z dvoch nezávislých meracích zariadení umiestnených po stranách linky.   Meracie zariadenie sa pozostáva z týchto hlavných častí: 1. [...]

Referencie, Vybrané Read more

Oprava baliaceho stroja RECKER

1. Úpravu HW a SW riadiaceho systému baliacej linky -         výmena všetkých decentralizovaných periférií hlavného PLC na Interbuse za štandardné, ktoré komunikujú po technologickej zbernici Profibus. Tieto nové decentralizované periférie na báze Siemens ET200S obsahujú komunikačné moduly pripravené pracovať aj so Safety modulmi, ktoré môžu byť doplnené neskôr. -         výmena všetkých ovládacích panelov Sutron na Interbuse [...]

Referencie, Vybrané Read more

Oprava DUCKER Servera

Dodávka hardvérových prostriedkov na opravu komunikačného uzla servera Ducker a modernizáciu vizualizácie, vrátane programátorských, inštalačných a testovacích prác. Pri implementácii komunikácií do PLC automatu baliacej linky, sa odstránil server a celá komunikácia sa implementovala do PLC automatu, v ktorom je aj zásobník existujúcich paliet v baliacej linke. PLC automat komunikuje za rovnakých podmienok s nadradeným systémom (Level 3), [...]

Read more

Vodiace pravítka pred VLO

Vodiace pravítka pred VLO na trati TŠP slúžia na stredenie brám do osi valcovacej trate. Pohon je hydraulický. Konštrukčné riešenie zariadenia na stredenie brám bolo navrhnuté na základe prepočítania požadovaných posúvacích síl, ktoré sú potrebné pre posunutie brámy a tým aj jej vystredenie do osi valcovacej trate. Strojná časť zariadenia na stredenie pozostáva z týchto základných častí: 1.      [...]

Read more

Hot Mill WR Wegregelung substitution by S7/400

Predmetom dodávky bola náhrada WR Wegregelung kariet pre riadenie horizontálneho stavania na prípravnom poradí TŠP. (2010) 

Read more

Kamerový systém pre snímanie sútlačových značiek

Predmetom bola dodávka kamerového systému s príslušenstvom a synchronizáciou pre snímanie sútlačových značiek. (2010) 

Read more

Monitoring a riadenie distribúcie riedidiel

Predmetom dodávky bola oprava systému riadenia a obvodov merania a regulácie monitoringu a distribúcie riedidiel spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, a.s

Read more

Zariadenie pre magnetickú kalibráciu prúdových chráničov

Zariadenie pre automatickú magnetickú kalibráciu prúdových chráničov je riešené ako samostatné pracovisko. Zjednodušená štruktúra zapojenia zariadenia je znázornená na obrázku.       Strojná časť kalibračného zariadenia pozostáva s týchto hlavných častí: 1.      Rám stroja so skriňou rozvádzača. 2.      Testovací a kalibračný modul. 3.      Pneumatický zasúvací modul. 4.      Zasúvací mechanizmus. 5.      Rozvod tlakového vzduchu. [...]

Read more

Nová výrobná linka pre výrobu vinutých dielov

Predmetom bol návrh, realizácia a dodávka montážnej a testovacej linky pre výrobu vinutých dielov podľa dodanej dokumentácie. Linka začína navíjačkou, v ktorej sa na kostričky navinie potrebný počet závitov drôtu. Po navinutí postupujú cievky po zostave dopravných pásov ku ďalším operáciám. Podľa jednotlivých druhov sa cievky po dopravných pásoch postupne dostávajú ku operácii namáčania a cínovania. Cievky sú [...]

Read more