Referencie

Dopravný informačný systém TiS2009

Komplexný informačný systém pre riadenie špeditérskej dopravnej spoločnosti s internetovským rozhraním a sledovaním vozidiel pomocou máp. Komplexný dopravný informačný systém pokrýva funkcionalitu potrebnú na zabezpečenie komplexných obchodných procesov dopravnej spoločnosti a tým umožňuje rýchle a kvalitné zorganizovanie, realizáciu a následnému vyhodnotenie týchto činností. Návrh a realizácia informačného systému (ERP) s napojením na existujúce systémy EchoTrack, UNICODE a účtovný [...]

Read more

Modernizácia riadiaceho a vizualizačného systému sekundárneho chladenia sekcii ZPO2

Aplikačné programové vybavenie riadiaceho systému a vizualizácia procesu chladenia brám pri kontinuálnom odlievaní, komunikácia s okolitými informačnými systémami. Použité technológie: •   Riadiaci systém SIMATIC S7-400 •   Komunikácia Profibus, Ethernet TCP/IP, HART na úrovni snímačov •   Vizualizácia InTouch Terminal Services, redundandný system •   Historian, MS Sql databáza Pre alarmový systém použité  3 [...]

Read more

Automatický systém pre označovanie horúcich brám

  Automatický manipulátor pre nastreľovanie špeciálnych oceľových štítkov, online tlačenie-vypaľovanie štítkov s čiarovými kódmi pomocou výkonného lasera, prepojenie na nadradený riadiaci systém. Technológie: •   riadiaci systém Siemens S7-300 •   kontrolný snímač čiarového kódu a kamera pre kontrolu nastrelenia štítka •   ovládanie, zadávanie dát pre nastrelenie a diagnostika pomocou vizualizácie na Ethernete • [...]

Read more

3D vizualizácia homogenizačných hromád pri výrobe koksu

Aplikačný softvér a komunikácia s nadradeným riadiacim systémom. Predmetom bola dodávka špecifikácie a riešenia aplikačného softvéru sledovania zakladania homogenizačných hromád PVS na DZ Koksovňa s prepojením SPS Koks DZ Koksovňa. Cieľom bolo dosiahnutie požadovanej kvality koksu, potrebná kvalita uhoľnej vsádzky, najvýhodnejšia cena nakupovaných surovín. Okrem vytvárania hromady na základe údajov z riadiaceho systému rotačných výklopníkov je možné vytvárať [...]

Read more

Kamerový inšpekčný systém pre kontrolu kvality výroby pocínovaných plechov

WEB rozhranie, zaradenie do systému SCADA. (2008) 

Read more

Kamerový systém pre kontrolu kvality montáže chladiarenských výrobkov

Kamerový systém slúži pre snímanie a vyhodnocovanie kvality vyhotovenia jednoduchých výrobkov pre chladiarenské zariadenia. Kontrola sa vykonáva na stavajúcej linke pre výrobu týchto dielov. Medzi základné prvky systému patrí čiernobiela CCD kamera pripojená k vyhodnocovaciemu počítaču. Nasnímaný obraz sa zobrazuje na monitore. Aplikačné programové vybavenie zabezpečuje rozpoznávanie obrazu a detekciu výskytu nežiaducich chýb na sledovaných [...]

Read more

Modernizácia hrubej deliacej linky

-   riadenie hrubej deliacej linky –   riadiaci systém PLC Siemens     S7-300 s distribuovanými perifériami a ovládacím panelom na Profibuse –   komunikácia PLC a PC na Ethernet-e –   servis, správa a konfigurácia meničov pomocou RS485 –   vzdialená správa riadiaceho systému cez modemové pripojenie –   ovládanie a zadávanie požadovaných [...]

Read more

Systém pre sledovanie materiálového toku pomocou čiarových kódov na expedičných skladoch

Použitie prenosných terminálov pre snímanie čiarových kódov s rádiovou komunikáciou, Windows rozhranie, dotykový displej. (2007) 

Read more

Informačný systém pre evidenciu a kontrolu farmaceutickej výroby

Návrh realizácia kompletnej dodávky informačného a zabezpečovacieho systému pre farmaceutickú v sebe zahŕňa kamerový systém na kontrolu a zabezpečenie priestorov, zabezpečovací systém dverí elektronickým zámkom, bezdrôtovú sieť, aktívne komponenty siete a dodávku počítačovej techniky, dodávku a oživenie komponentov technológie čiarových kódov, a komplexný integrovaný informačný systém na kontrolu, evidenciu a vyhodnotenie procesov. Samotný informačný systém [...]

Read more

Oprava riadiaceho systému rozvodu argónu a dusíka na MPO

•   médium  – plyn argón a dusík, rozvodný tlak  0,6 MPa, prietok až 1000 litrov/min •   riadiace automaty Allen-Bradley •   ovládanie a zadávanie požadovaných parametrov argónu z troch miest  2x ovládací panel /plošina, prevážací voz/ a 1x velín /rovnako aj pre druhý voz/ •   vizualizácia InTouch, prepojenie s PLC cez Ethernet [...]

Read more