Referencie

Ďalšie 2007…

Rekonštrukcia a oprava riadenia vertikálneho lámača okovín Údržba meničov Allen-Bradley Testovacie linky pre výskumné účely Systém pre meranie šírky brám Bezkontaktný systém na báze CCD kamier. Testery konektorov 35 Way, 30 Way, 53 Way Dodávka zariadenia a riadiaceho systému.  

Read more

Modernizácia riadiaceho systému SIMICRO a meničov pre letmé nožnice

Išlo o výmenu starého riadiaceho a pohonného systému novým systémom SIEMENS. Dôvodom výmeny bola nedostupnosť náhradných dielov na starý systém a jeho nespoľahlivosť. Nový systém musel spĺňať parametre starého systému: •   musela byť zachovaná presnosť strihu v rozmedzí 0,5 % zo strihanej dĺžky pri rýchlosti 1 m/s •   takisto rozmedzie strihaných dĺžok malo [...]

Read more

Bezdrôtová počítačová sieť na Pozinkovacej linke č.3

(2006)

Read more

Systém pre sledovanie materiálového toku pomocou čiarových kódov na Pozinkovacej linke č. 3.

Použitie prenosných terminálov pre snímanie čiarových kódov s s rádiovou komunikáciou, Windows rozhranie, dotykový displej. (2006) 

Read more

Modernizácia systému potrubnej pošty oceliarne

Použité technológie: •   PLC Allen-Bradley CompactLogix •   Ovládací panel PanelView Plus  

Read more

ERP systém pre USS Košice

Platfora Oracle 9i. (2004-2005) 

Read more

Testér airbag konektorov

(2005)

Read more

Aplikačný softvér pre riadiaci system čerpacej stanice, Databázové aplikácie pre prenos a spracovanie údajov vizualizácie čerpacej stanice

Riadiaci systém PLC TSX Premium rozšírený o nový rack I/O Periférie Advantys komunikujúce s PLC cez Modbus TCP/IP Vizualizácia Factory Link komunikujúca s PLC cez Ethernet protokolom EthWay Operátorská stanica, ktorá slúži k: –   ovládaniu technologických zariadení (ventilátory, čerpadlá a klapy) –   spracovávaniu meraní technologických veličín v systéme chladenia vysokých pecí –   [...]

Read more

Bezdrôtová počítačová sieť Pozinkovacej linky

Projekt a realizácia počítačovej siete. (2006) 

Read more

Systémy pre sledovanie dymovitosti komínov VP2

Použitie kamerového systému, programové vybavenie pre spracovanie obrazu, prepojenie na intranet. (2006) 

Read more