Referencie

Inšpekčný systém pre sledovanie povrchových vád na moriacej linke

Rozsiahly systém pre sledovanie povrchových vád plechu prostredníctvom progresívnych kamier kombinovaný s manuálnou kontrolou povrchu zvitku. Informačný systém je na architektúre klient/server, dáta sú zobrazované prostredníctvom Intranetu (ASP stránok) a zber dát je realizovaný použitím PLC automatov. (Mar 2000) 

Read more

Meranie vibrácií a trenia v kryštalizátore

Meracie zariadenie pre meranie vibrácií (mechanických kmitov) na kmitavom ráme a trenia na doske kryštalizátora, pre monitorovanie vibrácií a získanie prehľadu o skutočnom stave oscilačného systému kryštalizátora. (Mar 2000) 

Read more

Multiplexor TELSPEC MUX32

Modulárny systém pre rozšírenie počtu zariadení komunikujúcich po jednom sériovom rozhraní v telekomunikačnej technike. Výhodou nášho riešenia je, že každý multiplexor obsahuje vyrovnávaciu pamäť. (Feb 2000) 

Read more

Geografický informačný systém GIS AMO CO IMS

Návrh a realizácia integrovanej intranetovej aplikácie na sledovanie, štatistiky, analýzy a vizualizáciu hodnôt a stavov vybraných agregátov na báze technólógie GIS na reálnom mapovom podklade U.S.Steel Košice. GIS je ucelený systém na pristupovanie, zobrazovanie, analyzovanie a publikovanie údajov v záujmovom prostredí a je využívaný medzi užívateľmi na rôznych oddeleniach. Spája tradičné nástroje pre analýzu údajov, [...]

Read more

Monitorovací systém MOLIN

Monitorovací systém MOLIN pre monitorovanie chodu výrobných liniek – z dvoch tvárniacich liniek a linky pozdĺžneho delenia zvitkov. Zber dát je realizovaný prostredníctvom PLC a dáta sú zapisované na databázový server MS SQL. (Feb 2000)

Read more

Štatistický informačný systém pre plynočistiareň CO2

Dátový sklad údajov zbieraných z prevádzky. Systém je realizovaný na klient/server architektúre a intranet technológii na báze MS SQL Server a ASP stránok. (Jan 1999) 

Read more

Imobilizér pre mostové žeriavy

Zabezpečovacie zariadenie pre mostové žeriavy pre ochranu pred ich zneužitím nepovolanými osobami. (Jan 1999) 

Read more

Informačný systém

Informačný systém pre sledovanie vyrábaných a spotrebovaných energií, stavov agregátov a plánu výroby, analýza, návrh a realizácia na úrovni intranet technológií a databázy ORACLE. (Apr 1999) 

Read more

Kontinuálne meranie, hrúbky, šírky a profilu brám

Princíp merania šírky je založený na synchrónnom meraní vzdialenosti od dvoch proti sebe nastavených snímačoch. Ako meracia metóda sa využíva triangulácia. Pre meranie šírky a profilu bramy pomocou laseru bol navrhnutý merací systém, ktorý sa skladá z dvoch nezávislých meracích zariadení umiestnených po stranách linky. Meracie zariadenie sa pozostáva z týchto hlavných častí:: 1. Ochranná [...]

Read more

Ďalšie…

Monitorovací a riadiaci systém temperovacej pece závodu Dechtodolomitka (1998) Štúdia Manažérského informačného systému ako nadstavby nad prevádzkovými informačnými systémami.  (1998) Univerzálny hardvérovo a softvérovo konfigurovateľný prepínač 1 až 32 sériových liniek s vyrovnávacou pamäťou a s možnosťou vyrovnávania rýchlostí, návrh a realizácia.  (1998) Informačný a riadiaci systém divízneho závodu SVa spoločnosti VSŽ Oceľ s.r.o Košice [...]

Read more