Nová výrobná linka pre výrobu vinutých dielov

Predmetom bol návrh, realizácia a dodávka montážnej a testovacej linky pre výrobu vinutých dielov podľa dodanej dokumentácie.

Linka začína navíjačkou, v ktorej sa na kostričky navinie potrebný počet závitov drôtu. Po navinutí postupujú cievky po zostave dopravných pásov ku ďalším operáciám.
Podľa jednotlivých druhov sa cievky po dopravných pásoch postupne dostávajú ku operácii namáčania a cínovania. Cievky sú zastavené pod trojosím manipulátorom, kde sa presne zapolohujú. Manipulátor pomocou uchopovacích hlavíc a otočných pneumatických valcov berie cievky s prípravkami, otočí ich do potrebnej polohy, postupne namáča vývody do pripraveného roztoku a následne do cínovacej vane alebo do cínovej vlny, kde sa potrebné časti pocínujú. Po tejto operácii sú cievky ďalej dopravované ku kontrole, kde sa skontroluje impedancia a prerušenie vodiča.
Ďalší chod operácií je volený podľa jednotlivých druhov cievok. Cievky, ktorých výrobný proces je ukončený, pokračujú skráteným dopravníkom ku miestu kde sa vyberajú z prípravkov a ukladajú do paletiek.
Ďalší typ cievok pokračuje ďalej po linke kde sa na ďalšej stanici nadávkuje na potrebné miesto lepidlo a následne cievky pokračujú do vytvrdzovacej sekcie, kde sa UV svetlom lepidlo vytvrdí. Po vytvrdení pokračujú dopravníkom k manipulátoru pre operáciu vkladania feritových jadier.
Pod manipulátorom sa nosiče s cievkami zastavia a zapolohujú. Manipulátor berie pomocou vákuových pipiet ferity a vkladá ich do cievok.
Po vložení feritov postupujú cievky ďalej ku stanici, kde sa zastavia pod trojosím manipulátorom a zapolohujú. Trojosí manipulátor berie cievky s prípravkami a vkladá ich do strihacieho zariadenia, kde sa pomocou dvoch vertikálnych a dvoch horizontálnych strižníkov oddeľujú ramienka technologického rámu kostričky. Po oddelení ramienok postupujú cievky ďalej ku miestu vkladania pružín. Obsluha berie cievky z prípravkov, skontroluje prítomnosť feritov, vloží do cievky pružinu a následne hotové cievky ukladá na paletky.

(2009-2010) 

Referencie, Vybrané