Monitoring a riadenie distribúcie riedidiel

Predmetom dodávky bola oprava systému riadenia a obvodov merania a regulácie monitoringu a distribúcie riedidiel spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, a.s

Referencie