Vodiace pravítka pred VLO

Vodiace pravítka pred VLO na trati TŠP slúžia na stredenie brám do osi valcovacej trate.
Pohon je hydraulický. Konštrukčné riešenie zariadenia na stredenie brám bolo navrhnuté na základe prepočítania požadovaných posúvacích síl, ktoré sú potrebné pre posunutie brámy a tým aj jej vystredenie do osi valcovacej trate.
Strojná časť zariadenia na stredenie pozostáva z týchto základných častí:
1.      Kotviaci rám hydromotorov.
2.      Hydraulický agregát s ochrannou skriňou.
3.      Tiahlo dlhé kompletné.
4.      Tiahlo krátke kompletné.
5.      Pravítko pravé s kĺbovým spojom.
6.      Pravítko ľavé s kĺbovým spojom.
7.      Nábeh pravítka pravý.
8.      Nábeh pravítka ľavý.
9.      Vodiace lôžko dlhé.
10. Vodiace lôžko krátke.
Na riadenie stredenia brám a komunikáciu s okolitými systémami slúži riadiaci systém Simatic S7-300, umiestnený v rozvádzači ASR. Rozvádzač je napájaný zo zálohovaného zdroja 230V.

•   všetky zariadenia komunikujú po jednej sieti PROFIBUS
•   pri výpadku komunikácie s dotykovým panelom, tento zobrazí chybové hlásenie ale riadiaci systém ostáva v normálnej prevádzke
•   Pri poruche v komunikácii s niektorým meničom, PLC automaticky zastaví druhý menič (ten, s ktorým komunikuje)
•   ethernetový port PLC procesora je zatiaľ nevyužitý a ostáva ako rezervný pre ďalšie použitie

 

 

 

(2011) 

Referencie, Vybrané