Oprava DUCKER Servera

Obrazovka vizualizacie (InTouch)

Dodávka hardvérových prostriedkov na opravu komunikačného uzla servera Ducker a modernizáciu vizualizácie, vrátane programátorských, inštalačných a testovacích prác.
Pri implementácii komunikácií do PLC automatu baliacej linky, sa odstránil server a celá komunikácia sa implementovala do PLC automatu, v ktorom je aj zásobník existujúcich paliet v baliacej linke. PLC automat komunikuje za rovnakých podmienok s nadradeným systémom (Level 3), ako v pôvodnom systéme, aby po pripojení na Ethernet boli splnené všetky požiadavky na danú aplikáciu.
Týmto sa odstránilo príliš veľa komunikačných väzieb, sprehľadnila a zjednodušila sa komunikácia.
Vizualizácia bola nahradená novou, navrhnutou v InTouch-i. Dáta pre tlač interných etikiet sa dajú zadať aj manuálne z vizualizácie InTouch.
Nová vizualizácia InTouch bola preklopená zo strarej vizualizácie ProTool a obsahuje aj informácie o časti linky riadenej PLC pre riadenie dopravníkov, čím vznikla možnosť trackovať palety ešte pred vstupom do baliacej linky.

(2011) 

Obrazovka vizualizacie (InTouch)

Referencie, Vybrané