Oprava baliaceho stroja RECKER

Obrazovka z riadiacej app (WinCC)

1. Úpravu HW a SW riadiaceho systému baliacej linky
-         výmena všetkých decentralizovaných periférií hlavného PLC na Interbuse za štandardné, ktoré komunikujú po technologickej zbernici Profibus. Tieto nové decentralizované periférie na báze Siemens ET200S obsahujú komunikačné moduly pripravené pracovať aj so Safety modulmi, ktoré môžu byť doplnené neskôr.
-         výmena všetkých ovládacích panelov Sutron na Interbuse za štandardné na báze SIemens, ktoré komunikujú po technologickej zbernici Profibus. Tieto ovládacie panely sú na samostatnej vetve Profibus-u. Zabezpečujú ovládanie jednotlivých častí linky v manuálnom režime.
-         pripojenie PLC páskovačky Sander do hlavného PLC baliacej linky na Profibus. Aplikácia APV v hlavnom PLC bola prehľadne vytvorená nanovo, pričom sa vychádzalo z existujúcej funkcionality.
2. Doplnenie viuzalizácie celej linky
-         doplnenie vizualizácie celej linky na báze InTouch, ktorá obsahuje stav a manuálne ovládanie všetkých častí linky, trekovanie paliet v linke, podrobnú diagnostiku a správu alarmov.

3. Analýza bezpečnostných rizík
-         analýzu a hodnotenie zostatkových rizík za účelom zmeny riadiaceho systému baliacej linky a zvýšenie úrovne bezpečnosti procesu balenia, podľa požiadaviek NV č.392/2006 Z.z. Na základe tejto analýzy sa došpecifikovali ochranné zábrany a bezpečnostné prvky, ktoré sú implementované do už navrhnutého riadiaceho systému.

(2011) 

Graf z riadiacej app (WinCC)Obrazovka z riadiacej app (WinCC)

Referencie, Vybrané