Kontinuálne meranie, hrúbky, šírky a profilu brám

Princíp merania šírky je založený na synchrónnom meraní vzdialenosti od dvoch proti sebe nastavených snímačoch. Ako meracia metóda sa využíva triangulácia.
Pre meranie šírky a profilu bramy pomocou laseru bol navrhnutý merací systém, ktorý sa skladá z dvoch nezávislých meracích zariadení umiestnených po stranách linky.

 

Meracie zariadenie sa pozostáva z týchto hlavných častí:
1. Ochranná dvojplášťová skriňa.
2. Polohovací nosný rám lineárneho pohonu lasera.
3. Priamočiary pohon polohovania laserového snímača.
4. Laserový snímač.
5. Pyrometer.
6. Teplotné čidlo.
7. Teplomer so spínačom max. teploty.
8. Klimatizačná jednotka s troma výmenníkmi tepla.
9. Rozvádzač s riadiacim systémom.

Merací systém automaticky meria a vyhodnocuje nasledovné parametre :

  1. Rozmer na hornej hrane – šírka
  2. Rozdiel najširšieho rozmeru voči hornej hrane (c, d)
  3. Indikácia vydutia na širokej strane (a,b)
  4. Meranie teploty pyrometrom v mieste merania šírky

Komunikácia medzi jednotlivými časťami systému je zabezpečená po sieti Ethernet. Server komunikuje so systémom  cez TCP/IP protokol s PC, kde je umiestnený OPC Server RSLinx, ktorý zabezpečuje čítanie údajov z PLC.

Zber údajov z PLC do Industrial-u je priamo z PLC, cez TCP/IP pomocou DAS servera ABCIP od Wonderware.

(2011)

Referencie, Vybrané