Ocel východu

Novinka na teplej širokopásovej trati
V divíznom závode Teplá valcovňa nedávno úspešne realizovali projekt pod názvom Centrovanie brám pred lámačom okovím. Ide o technické riešenie, ktoré sa odrazí na kvalite valcovania a životnosti zariadenia.Na jeho zhmotnené sa podieľali útvar inžinieskych činnosté BSC v U.S.Steel Košice v spolupráci s Kybernetikou, s.r.o Košice.
Zámer riešiť centrovanie brám na teplej širokopásovej trati (TŠP) bol na stole valcovačov už niekoľko rokov. “V minulosti sme centrovanie brám riešili niekoľkonásobnou zmenou konštrukcie pravítok na úseku pred vstupom do stolíc prípravného poradia, ale ani jedno riešenie nebolo ideálne.” hovorí hlavný manažér Tepej valcovne Štefan Novák.  ”Po ukončení modernizácie narážacích pecé, keď boli brámy konštrukciou vyberača nútene ukladané mimo os trate – na ľavú stranu, podľa šírky brámy – bolo treba túto skutočnosť urgentne riešiť. Každá bráma totiž narážala do ľavej strany lámača okovín a mechanické nárazy zariadenie, najmä ložiský kaziet a piestnice vyvažovania, poškodzovali. Nerovnomerný záber lámača okovín na každú brámu sa prejavil aj na kvalite valcovaného pásu.”
Napisali o nas