Pružný výrobný systém (PVS)

PVS sa skladá zo 6 postov zobrazených na obrázku a popísaných nižšie. Úlohou PVS je podľa objednávky vyskladať farebný obrazec z 25 farebných kociek. Kamerový systém pomocou aplikácie rozpoznávania obrazov kontroluje správnosť vyskladaného obrazca. Informačný systém zbiera a vyhodnocuje objednávky, určuje plán výroby, umožňuje sledovanie skladov a analýzu PVS. Operátor má možnosť kontrolovať a ovládať výrobu pomocou lokálnej a vzdialenej vizualizácie.

Popis jednotlivých postov:

 • post 1: výber a zakladanie šablony do skladu a zo skladu
 • post 2: presun šablony z prvého dopravníka na druhý
 • post 3: vyklápanie plnej, alebo zle vyrobenej šablony späť do zásobníka
 • post 4: druhý trojosí manipulátor vyskladáva požadovaný obrazec
 • post 5: kamerová kontrola a presun šablony na prvý dopravník
 • post 6: triedenie kociek z vybračného zásobníka podľa farby do malých zásobníkov

Mechanické prevedenie

 • riadiaci systém CompactLogix L32E
 • dva trojosé manipulátory poháňané trojfázovými krokovými motormi v dvoch osiach a tretia os je pneumatická
 • dva veľké a dva malé dopravníkové pásy poháňané trojfázovými motormi
 • snímač čiarových kódov CLP 100 pripojený k PLC automatu pomocou rozhrania RS-232
 • farebná kamera Marlin F-131C pripojená k PC pomocou rozhrania FireWire
 • optický snímač farby KEYENCE CZ-H35S s vyhodnocovacím zariadením KEYENCE CZ-V21AP
 • vybračný zásobník s riadiacou jednotkou
 • sklad je pevne zabudovaný s 28-mi pozíciami
 • farebný dotykový panel View 600 umožňuje lokálnu vizualizáciu
 • linka obsahuje aj viacero pneumatických pohonov, indukčných a optických snímačov

Riadiaci systém linky komunikuje cez sieť Ethernet s operátorským panelom, informačným systémom, manažérskym systémom a databázou Oracle.

PVS zahŕňa:

 • Manažérsky systém na spracovanie dát uložených v databáze Oracle
 • Informačný systém na zber a spracovanie objednávok, zároveň aj plánuje výrobu
 • Komunikácie medzi rôznymi systémami
 • Lokálnu vizualizáciu na operátorskom panely ako aj vzdialenú vizualizáciu na PC
 • Technologické siete Ethernet, DeviceNet, RS-232
 • Kamerový systém na rozpoznávanie obrazu
 • snímače (čiarových kódov, prítomnosti, optické závory, farby, podtlaku, …)
 • akčné členy (manipulátory, vibračný zásobník, dopravníky, pneumatické valce a čeľuste, prísavky, …)

Obrázky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2010)

Referencie