O firme

Kybernetika s.r.o.

je súkromná spoločnosť so sídlom v Košiciach. Vznikla v roku 1992. Firma sa zameriava na projektovanie riadiacich a monitorovacích systémov v oblasti riadenia výrobných liniek a technologických procesov, systémy kontroly kvality, telekomunikačné systémy a mnoho ďalších systémov súvisiacich s automatizáciou riadenia. Zamestnáva odborníkov, ktorí sú svojimi skúsenosťami a vedomosťami zárukou kvalitného a efektívneho riešenia vášho problému v priemyselnej automatizácii. Okrem inžinierskych činností je firma predajcom produktov svetových výrobcov.

Inžinierska činnosť

Kybernetika s.r.o. je spoločnosť, pre ktorú je inžinierska činnosť hlavným zameraním. Schopnosti, vedomosti a dlhoročné skúsenosti svojich špecialistov využíva pri riešení problémov zákazníkov v jednotlivých aplikáciách.
- projektová činnosť
- aplikovanie a integrovanie špeciálnych pokročilých technológií ako napr. rozpoznávanie dynamických objektov alebo stavov pomocou kamier
- integrácia heterogénnych distribuovaných systémov
- zabezpečenie alebo spolupráca na základnom alebo aplikovanom výskume a vývoji nových technológií alebo produktov
- integrácia podnikových a závodných informačných systémov s komunikačnými systémami pre riadenie technologických procesov
- vývoj vysoko špeciálnych prístrojov, zariadení a algoritmov
- tvorba aplikačného softvéru

Obchodná činnosť

Kybernetika s.r.o. v rámci obchodnej činnosti ponúka vlastné produkty vytvorené vo svojom vývojovom centre a sortiment potrebný pre realizáciu riešení dopĺňa produktami svetových renomovaných výrobcov.

 

Projektovanie

- systémy riadenia a merania

 

Oprávnenie pre montáž, opravu, údržbu el. zariadení

- objekty bez nebezpečenstva výbuchu
- zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov

 

Oprávnenie pre výrobu elektrických zariadení

- objekty bez nebezpečenstva výbuchu
- zariadenia s napätím do 1000V
- elektrické rozvádzače
- iné elektrické zariadenia – elektronické zariadenia, meracie, riadiace, informačné, komunikačné systém

 

Vedenie stavieb