Produkty

 • Systémy pre riadenie technologických procesov
 • Používateľské rozhrania HMI
 • Výrobné systémy a montážne linky
 • Pneumatické systémy
 • Kamerové inšpekčné a vizualizačné systémy
 • Priemyselné počítače a systémy
 • Počítačové a priemyselné siete
 • Elektronické moduly, zariadenia a zdroje
 • Priemyselné komunikačné systémy a spracovanie údajov pre riadenie
 • Aplikačné programové vybavenie pre priemysel
 • Informačné systémy a ich integrácia
 • GIS systémy
 • Udržba informačných a riadiacich systémov
 • SCADA systémy
 • Systémy pre sledovanie výroby pomocou čiarových kódov