Služby

  • Správa informačných systémov

- správa a údržba hardvérových komponentov IS
- správa a údržba štandardného programového vybavenia IS
- správa a údržba aplikačného programového vybavenia IS
- 24 hodinový servis
 

  • Správa informačných systémov

- hardvérová údržba počítačových sietí
- softvérová údržba počítačových sietí
- optimalizácia vyťaženia počítačových sietí

 

  • Školenia

- zabezpečujeme užívateľské a systémové školenia naších produktov
- školenia štandardných a vývojových prostriedkov
- špeciálne školenia na vyžiadanie zákazníka

 

  • Údržba a servis elektrických zariadení

- diagnostika porúch elektronických zariadení
- prevencia vzniku porúch elektronických zariadení
- servis a opravy elektronických zariadení

 

  • Poradenstvo

- problémy riadenia a optimalizácie procesov
- technické problémy elektronických zariadení
- technické problémy hardvéru a sietí
- softvérové problémy štandardného a aplikačného programového vybavenia
 

  • Lízing kvalifikovaných pracovných síl

- analytické práce
- programátorské práce
- databázové systémy
- CAD/GIS systémy
- C/C++ systémy
- internetové/intranetové technológie
- vývoj a realizácia elektronických zariadení
- strojárenské práce
- projekčné práce