Výskum

Kamerový inšpekčný systém  na odhaľovanie povrchových chýb oceľových pásov

-   okamžitá informácia o stave povrchu pre potreby riadenia kvality výroby a možnosť jemného dolaďovania technológie v reálnom čase alebo odstránenie nedostatkov
-   bezprostredná informácia o profile a vývoji kvality výroby v danom časovom intervale
-   vysoká spokojnosť odberateľov a prístup ku kompletnej dokumentácii o kvalite výrobkov
-   zvýšenie konkurencieschopnosti
-   zníženie ceny a časových oneskorení pri korekciách v porovnaní s menej dokonalými systémami

  •   Základné vlastnosti systému

-   snímanie založené na progresívnych CCD kamerách
-   osvetlenie pomocou halogénových reflektorov
-   jednoduchý prístup k údajom cez web
-   frekvencia snímania 11,5 Hz
-   snímaná plocha 1500 x 640 mm (2 kamery)
-   rozmer pixlu 0,65x 0,89 mm
-   maximálna rýchlosť pásu 5 m/s

  • Základné poskytované výstupy

-   vizuálne informácie o celom povrchu
-   on-line štatistické prehľady
-   tlačové zostavy a výkazy
-   sprievodky zvitkov
-   on-line informácie o chybách pre riadenie a kontrolu výroby