Certifikáty

ISO 9001:2008: 

Prevádzkovanie technickej služby:
Zabezpečovacie systémy:

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických:

Oprava vyhradených technických zariadení elektrických:

Výroba technických zariadení elektrických:

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích: